KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  14ER14

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Let industri og håndværk, Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  21

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lettere industri med mindre miljøpåvirkning, lager, værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed med mere. Indenfor området kan der derudover etableres virksomheder, som har specielle arealbehov og/eller krav om beliggenhed ved det overordnede vejnet.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Øst for Marsalle er den maksimale bygningshøjde 14 m. Herudover må der bygges i større højde end 21 m i overensstemmelse med lokalplan for området. En mindre del af rammeområdet er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Udenom det udpegede område til virksomheder med særlig beliggenhedskrav er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Konsekvensområdet indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger indenfor konsekvensområdet.

 • Status

  Vedtaget