KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  14ER14

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Let industri og håndværk, Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  21

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lettere industri med mindre miljøpåvirkning, lager, værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed med mere. Indenfor området kan der derudover etableres virksomheder, som har specielle arealbehov og/eller krav om beliggenhed ved det overordnede vejnet.

 • Status

  Vedtaget