KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  14ER13

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Tung industri, Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  21

 • Min. tilladte miljøklasse

  2

 • Max. tilladte miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lager, værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed og lignende. Derudover kan der etableres tungere industri med miljøpåvirkning, herunder virksomheder med særlig beliggenhedskrav, produktionserhverv, logistik med mere. Indenfor området kan der desuden etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor området må der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse for er 15000 m2. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i rammeområdet, udover butik med et bruttoetageareal på højst 200 m2 (kiosk) i forbindelse med tankstation. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 50000 m2. Rammeområdet er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Udenom det udpegede område til virksomheder med særlig beliggenhedskrav er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Konsekvensområdet indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger indenfor konsekvensområdet.

 • Status

  Vedtaget