KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  14ER13

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Beregningsmetode for bebyggelsesprocent

  2

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  21

 • Min. tilladte miljøklasse

  2

 • Max. tilladte miljøklasse

  7

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lager, værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed og lignende. Derudover kan der etableres tungere industri med miljøpåvirkning, herunder virksomheder med særlig beliggenhedskrav, produktionserhverv, logistik med mere. Indenfor området kan der desuden etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

 • Status

  Ikke registreret