KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  14ER01

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Let industri og håndværk, Tung industri, Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, Støjende fritidsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. tilladte miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lager, værkstedsvirksomhed og servicevirksomhed. Derudover kan der etableres tungere industri med miljøpåvirkning, herunder virksomheder med særlig beliggenhedskrav, produktionserhverv, logistik med mere, samt støjende foreningsaktiviteter.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Den vestlige del af rammeområdet er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Udenom et udpegede område til virksomheder med særlig beliggenhedskrav er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Konsekvensområdet indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger indenfor konsekvensområdet.

 • Status

  Vedtaget