KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  14CE02

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Bydelscenter, Butikker

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor området må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 3500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 2000 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 14215 m2. Eksisterende udvalgsvarebutikker i bydelscentret, der er over 2000 m2 kan ikke udvide deres butiksareal. Hvis der etableres boliger indenfor bydelscentret, er bebyggelsesprocenten 30 for åben-lav boliger og 40 for tæt-lav boliger. En stor del af rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området.

 • Status

  Vedtaget