KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  14BO16

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  80% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. højde (m)

  13

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Der kan indenfor rammen etableres etageboliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  En del af rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området.

 • Status

  Vedtaget