KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  16RE11

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Beregningsmetode for bebyggelsesprocent

  2

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  1

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Området fastholdes som bynært naturområde, som skal friholdes for bebyggelse.

 • Status

  Ikke registreret