KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  15RE10

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Beregningsmetode for bebyggelsesprocent

  1

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål. Der kan indenfor området etableres grønne områder, boldbaner, tennisanlæg, klubhuse og lignende idrætsaktiviteter med tilhørende faciliteter. Der kan indenfor området også etableres mindre bygninger eller anlæg til områdets drift og forsyning eller rekreative formål.

 • Status

  Ikke registreret