KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  15CE06

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  10

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, butikker, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor området må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 2500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 3000 m2.

 • Status

  Aflyst