KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  13OF06

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Beregningsmetode for bebyggelsesprocent

  2

 • Max. antal etager

  4.5

 • Max. højde (m)

  18

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Anvendelsen fastlægges til en bred vifte af kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter, herunder privat og offentlig service, hotel og konference faciliteter, koncerter, festivaler, museums- og udstillingsvirksomhed m.v. Der kan fastlægges rammer for et begrænset nybyggeri og for udformning af de ubebyggede arealer omkring fængselskomplekset. Der kan indenfor rammen etableres mindre butikker i tilknytning til FÆNGSLET som turistattraktion. Den maksimale samlede ramme er 2000 m2 og den maksimale butiksstørrelse er 300 m2. Arrangementer som festivaler, koncerter og andre events skal indrettes og afvikles, så der tages størst mulig hensyn til områdets naboer. I forbindelse med store koncerter og festivalarrangementer på Fængslet tilrettelægges en trafikafvikling med særlig fokus på biltrafikken og på forebyggelse af trængsel og gener i den forbindelse.

 • Status

  Ikke registreret