KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  13OF06

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Kulturelle institutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4.5

 • Max. højde (m)

  18

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Anvendelsen fastlægges til en bred vifte af kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter, herunder privat og offentlig service, hotel og konference faciliteter, koncerter, festivaler, museums- og udstillingsvirksomhed m.v. Der kan fastlægges rammer for et begrænset nybyggeri og for udformning af de ubebyggede arealer omkring fængselskomplekset. Der kan indenfor rammen etableres mindre butikker i tilknytning til FÆNGSLET som turistattraktion. Den maksimale samlede ramme er 2000 m2 og den maksimale butiksstørrelse er 300 m2. Arrangementer som festivaler, koncerter og andre events skal indrettes og afvikles, så der tages størst mulig hensyn til områdets naboer. I forbindelse med store koncerter og festivalarrangementer på Fængslet tilrettelægges en trafikafvikling med særlig fokus på biltrafikken og på forebyggelse af trængsel og gener i den forbindelse.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Det bevaringsværdige bygningsanlæg er primært det oprindelige "Horsens Tugthus", der består af det sammenbyggede fire-fløjet fængselsanlæg med tilhørende portbygning, hjørnepavillioner, tidligere hospitalsbygning, gymnastikbygning, kedelhus samt den oprindelige del af den omgivende mur.

 • Status

  Vedtaget