KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  17BO08

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. højde (m)

  14

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres etageboliger, men der er også mulighed for enkelte tæt-lav boliger. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Ved lokalplanlægning for området skal indsigtskiler til FÆNGSLET sikres og det skal sikres at bebyggelsen passes ind i landskabet.

 • Status

  Vedtaget