KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  17BO02

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  12

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres tæt-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte åben-lav boliger. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Området kan anvendes til boligformål samt rekreative arealer. Der skal ved lokalplanlægning sikres arealer til håndtering af regnvand, samt indsigtskiler til FÆNGSLET og Horsens by.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Hvis der etableres åben-lav boliger indenfor området, er den maksimale bebyggelsesprocent 35. Hvis der etableres etageboliger indenfor området, er den maksimale bebyggelsesprocent 60.

 • Status

  Vedtaget