KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  17BE01

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Beregningsmetode for bebyggelsesprocent

  2

 • Max. antal etager

  4

 • Max. højde (m)

  14

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til blandet byområde med helårsboliger i form af etageboliger og punkthuse med tilhørende nærrekreative arealer, samt etablering af en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning. Der kan desuden etableres liberalt erhverv, som en del af en samlet bebyggelse. Ved lokalplanlægning for området skal indsigtskiler til FÆNGSLET sikres og det skal sikres at bebyggelsen passes ind i landskabet. Der skal ved lokalplanlægning sikres arealer til håndtering af regnvand.

 • Status

  Ikke registreret