KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  17BE01

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Butikker til lokalområdets forsyning

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. højde (m)

  14

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til blandet byområde med helårsboliger i form af etageboliger og punkthuse med tilhørende nærrekreative arealer, samt etablering af en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning. Der kan desuden etableres liberalt erhverv, som en del af en samlet bebyggelse. Ved lokalplanlægning for området skal indsigtskiler til FÆNGSLET sikres og det skal sikres at bebyggelsen passes ind i landskabet. Der skal ved lokalplanlægning sikres arealer til håndtering af regnvand.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor området må der etableres en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikken er 1000 m².

 • Status

  Vedtaget