KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10RE07

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Nærrekreativt område, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  5% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af fritidsformål.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Rammeområdet består af det bevaringsværdige kulturmiljø, havneskure, også kaldet Klondyke. Kulturmiljøet skal bevares.

 • Status

  Vedtaget