KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10RE06

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Lystbådehavn

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  12

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål. Indenfor rammen kan der etableres lystbådehavn. I området må der opføres de nødvendige fritidsanlæg, faciliteter og servicebygninger mv. til brug i forbindelse med almene rekreative, kulturelle og marine aktiviteter, herunder bygninger til klubformål samt caféer og restaurationer. Der kan endvidere ske opfyldning af vandareal til etablering af en ø til rekreativ anvendelse, samt etableres en kanalforbindelse efter tilladelse fra kystdirektoratet.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan indenfor rammen etableres mindre butikker med et bruttoetageareal på højst 300 m2 i tilknytning til lystbådehavnen som turistattraktion. Det samlede bruttoetageareal for butikkerne må højst være 1000 m2. En del af rammeområdet er udpeget som område, hvor der er særlig mulighed for placering af byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Dette forudsætter dog en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves detailplanlægning for høje huse inden for området.

 • Status

  Vedtaget