KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10RE06

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Lystbådehavn

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  12

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål. Indenfor rammen kan der etableres lystbådehavn. I området må der opføres de nødvendige fritidsanlæg, faciliteter og servicebygninger mv. til brug i forbindelse med almene rekreative, kulturelle og marine aktiviteter, herunder bygninger til klubformål samt caféer og restaurationer. Der kan endvidere ske opfyldning af vandareal til etablering af en ø til rekreativ anvendelse, samt etableres en kanalforbindelse efter tilladelse fra kystdirektoratet.

 • Status

  Vedtaget