KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10OF01

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Kulturelle institutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  130% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  5

 • Max. højde (m)

  14

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til fremherskende offentlige formål. Hovedvægten i anvendelsen skal være offentlige formål; museum, herunder museum med arbejdende værksteder og tilknyttede erhverv, der kan understøtte museets kulturelle profil. Der kan i mindre omfang gives mulighed for cafédrift og værelsesudlejning i tilknytning til museet og til understøtning af museets fortælling. Derudover kan der etableres parkering i konstruktion og på terræn til museets gæster og øvrig kommerciel anvendelse.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Der skal ved den kommende lokalplanlægning tages hensyn til områdets kulturhistoriske værdier - de bevaringsværdige bygninger.

 • Status

  Vedtaget