KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10ER05

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Tung industri, Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  5

 • Max. tilladte miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor rammen kan der etableres lager, tungere industri med miljøpåvirkning, værkstedsvirksomhed og servicevirksomhed. Indenfor området kan der desuden etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor området må der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse for er 12.000 m2. Indenfor det samlede udlæg til butikker med særligt pladskrævende varegrupper (Høegh Guldbergsgade) må der maksimalt etableres 30.000 m2 butiksareal.

 • Status

  Vedtaget