KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10ER01

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Let industri og håndværk

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  10

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor rammen kan der etableres lager, håndværks- og værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed, lettere industri i form af produktionserhverv med mindre miljøpåvirkning.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Den generelle maksimale højde for byggeri er 10 m. Derudover kan der etableres skorstene og andre nødvendige anlæg for havneerhvervet med en højde på op til 50 m. Opmærksomheden henledes på fyrlinien og højdebegrænsninger omkring denne. En større del af rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området. En del af rammeområdet er ligeledes udpeget som område, hvor der er særlig mulighed for placering af byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Dette forudsætter dog en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves detailplanlægning for høje huse inden for området.

 • Status

  Vedtaget