KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10CE09

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  150% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  13

 • Max. højde (m)

  54

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Indenfor rammen kan der etableres butikker, boliger, liberale erhverv, hotel, privat og offentlig service, forretningsvirksomhed, og håndværksvirksomhed.

 • Status

  Vedtaget