KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10CE08

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  275% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Beregningsmetode for bebyggelsesprocent

  2

 • Max. antal etager

  16

 • Max. højde (m)

  70

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Området skal anvendes til centerformål med funktioner til undervisningsformål og dertil knyttede funktioner såsom laboratorie- og forskningsvirksomhed, kollegieformål, ungdomsboliger, lejligheder, campusbibliotek, auditorier, kantine/spillested/kulturhus, sportsshal o.lign, serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv i forbindelse med forskning og undervisning, læge/sundhedsrelaterede formål, gallerier, butikker som tilknyttes/betjener uddannelsesformål, caféer, restauranter, food market og midlertidige gadekøkkener. Endvidere må der indrettes kollektive fællesanlæg (fælles vaskeri, beboerlokaler, beboerværksteder, beboerhotel og lignende). Derudover kan der indrettes institution (vuggestue/børnehave), udendørs scene samt andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle servicefunktioner, der er forenelige med områdernes anvendelse til boliger og undervisningsformål.

 • Status

  Ikke registreret