KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10CE06

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bydelscenter, Butikker

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  200% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  6

 • Max. højde (m)

  20

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor rammeområdet kan der etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Den samlede ramme for detailhandel i rammeområdet er 2500 m2. Det maksimale bruttoetageareal er 1200 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for udvalgsvarebutikker.

 • Status

  Vedtaget