KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10CE05

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Beregningsmetode for bebyggelsesprocent

  2

 • Max. antal etager

  4

 • Max. højde (m)

  15.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Inden for rammen kan der etableres butikker, restauranter, cafeer, kulturelle aktiviteter, offentlige formål, privat service, herunder foreningsaktiviteter og træningscentre, hotel og liberale erhverv.

 • Status

  Ikke registreret