KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10CE04

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bydelscenter, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  220% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  6

 • Max. højde (m)

  24

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Indenfor rammen kan der etableres boliger, detailhandel i form af udvalgsvarebutikker, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed. Der kan ske mindre opfyldning af vandareal og etableres en kanalforbindelse efter tilladelse fra kystdirektoratet. I de bynære dele af vandarealerne kan der etableres bådebroer, pontoner og plinte.

 • Status

  Vedtaget