KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10CE03

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  180% beregnet ud fra området som helhed

 • Beregningsmetode for bebyggelsesprocent

  1

 • Max. antal etager

  6

 • Max. højde (m)

  24

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Indenfor ramme kan der etableres boliger, detailhandelsbutikker, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed.

 • Status

  Ikke registreret