KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10BE07

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  100% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. højde (m)

  20

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig og erhverv. Indenfor rammen kan der etableres boliger, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed og lignende.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Etageantallet er generelt max. 5 etager. Punktvis kan bebyggelse opføres i max. 6 etager efter fastlæggelse i lokalplan for området. Bebyggelsesprocenten er vejledende. Omfanget af byggeri fastlægges i detailplanlægning. Der kan etableres en kanalforbindelse inden for rammeområdet efter tilladelse fra Kystdirektoratet. Rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området. En større del af rammeområdet er ligeledes udpeget som område, hvor der er særlig mulighed for placering af byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Dette forudsætter dog en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves detailplanlægning for høje huse inden for området.

 • Status

  Vedtaget