KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10BE01

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Ingen

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og boligformål, etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende kollektive anlæg, herunder institutioner og lignende offentlige formål.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Ved byggeri skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse, med hensyn til højde, dybde, etageantal, tagform, materialevalg, farver m.v. Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes.

 • Status

  Vedtaget