KOMMUNEPLAN 2017

  • Forside /
  • Tillæg /
  • Fordebat /
  • Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for erhverv og ny vej i erhvervsområdet i Lund

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for erhverv og ny vej i erhvervsområdet i Lund

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for erhverv og ny vej i erhvervsområdet i Lund

 

Horsens Kommune skal i gang med en kommuneplanlægning, der skal muliggøre, at DSV kan udvide deres virksomhed på Mossvej i Lund. Planlægningen omfatter dels en ændring af kommuneplanens rammebestemmelser i forhold til bebyggelsens omfang, dels en ændring af kommuneplanens retningslinje om trafik ift. etableringen af en ny vej, der forbinder hele erhvervsområdet med tilslutningsanlæg 56b til motorvej E45 ved Hatting.

 

Selve udvidelsen af DSV’s byggeri vil efter kommuneplanlægningen blive fulgt op af en lokalplanlægning med offentlig høring. Der vil blive udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM) for vejen med tilhørende offentlighedsfaser, når der foreligger et konkret vejprojekt.

 

Da der med den nye vejføring til erhvervsområdet i Lund er tale om en større udvikling, der ikke er meldt ud i Planstrategi 2019, foretager vi en indkaldelse af idéer og forslag m.v., inden vi går i gang med planlægningen. Det sker efter planlovens § 23c.

Nogle af de spørgsmål, vi gerne vil have svar på, er:

 

  • Hvordan sikrer vi en planlægning, der både tilgodeser trafikforhold, lodsejere, natur og landskab?
  • Er der særlige forhold, som der bør tages hensyn til i planlægningen?

 

Send dine ideer og forslag

Hvis du har idéer og forslag til, hvad planlægningen skal indeholde, kan du sende dem til os senest mandag den 5. oktober 2020.

 

Send dine idéer og forslag til planogby@horsens.dk

 

Alternativt kan du sende til Teknik og Miljø, Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700

Horsens.

 

Med venlig hilsen

 

Plan og By