KOMMUNEPLAN 2017

  • Forside /
  • Tillæg /
  • Fordebat /
  • Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for butik til særlig pladskrævende varegrupper på Vejlevej, Horsens

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL PLANLÆGNING FOR BUTIK TIL SÆRLIG PLADSKRÆVENDE VAREGRUPPER PÅ VEJLEVEJ, HORSENS

Horsens Kommune påtænker at igangsætte udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2017 for matr. nr. 5d Torsted By, Torsted. Formålet med planlægningen er at åbne mulighed for etablering af en butik med særlig pladskrævende varegrupper.

Kommuneplantillægget vil komme til at indeholde en ændring af retningslinjer for detailhandelsstrukturen. Da der er tale om en ændring, der ikke er meldt ud i Planstrategi 2015, foretager Horsens Kommune en indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Det sker efter planlovens § 23c.

De spørgsmål, som vi gerne vil have svar på er:

  • Hvordan skabes der en god tilpasning til de omkringliggende kvarterer?
  • Er der særlige forhold, som der bør tages hensyn til i planlægningen?

Send os dine idéer og forslag

Hvis du har idéer og forslag til, hvad planlægningen skal indeholde, kan du sende dem til os senest fredag den 15. marts 2019.

Send dine idéer og forslag til planogby@horsens.dk

Alternativt kan du sende til Teknik og Miljø, Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Med venlig hilsen Teknik og Miljø