KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  11OF10

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  10

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål. Indenfor området kan der etableres sociale- og administrative formål.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Eksisterende bebyggelse og grønt anlæg med beplantning skal så vidt muligt bevares i sin oprindelige form og udtryk. Evt. ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i form og udtryk, samt tilpasses i det grønne anlæg.

 • Status

  Vedtaget