KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  11CE03

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Bydelscenter, Butikker

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  10

 • Min. tilladte miljøklasse

  2

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Området anvendelse fastlægges til centerformål. Inden for rammen kan der etableres butikker, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter og træningscentre.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Inden for rammeområdet må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale samlede ramme til butiksareal indenfor rammeområdet er 2.200 m². Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 2.000 m². Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m².

 • Status

  Vedtaget