KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  11CE01

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Bydelscenter

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. højde (m)

  16

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Indenfor rammen kan der etableres butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter og træningscentre.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Inden for rammeområdet må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale samlede ramme til butiksareal inden for rammeområdet er 2.500 m². Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 2.000 m². Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m². Hvis der etableres boliger indenfor bydelscentret, er bebyggelsesprocenten 30 for åben-lav boliger og 40 for tæt-lav boliger.

 • Status

  Vedtaget