KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  11BE02

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og boligformål. Indenfor rammen kan der etableres kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere, mindre håndværks- og værkstedsvirksomhed samt boliger i form af åben-lav og tæt-lav byggeri.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav er 30.

 • Status

  Vedtaget