Vedtagne tillæg

Vedtagne Kommuneplantillæg

Blandede byformål, Nordre Kaj, Horsens
Boliger øst for Yding Toft, Yding
Boliger, Korntoften, Gedved
Boliger, Provstlund IV, Lund
Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund