Tillæg i høring

Kommuneplantillæg i høring

Høringsperiode

Boliger, Søndergade, Brædstrup 07.05.19 - 02.07.19
Centerformål, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens 04.06.18 - 02.07.18
Område til særlig pladskrævende varegrupper, Vejlevej, Horsens 03.07.19 - 28.08.19