Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for Godsbanekvarteret, Horsens

Hvordan planlægger vi bedst en ny bydel på godsbanearealerne, så den kommer til at hænge sammen med den eksisterende by? Hvad skal en ny bydel indeholde, for at du vil komme til at bruge den? Og har du nogle yndlingssteder i området, som vi bør tage særlig hånd om i planlægningen?

De spørgsmål vil vi gerne have din hjælp til at besvare, ligesom vi gerne vil have andre input til arbejdet med planerne for et nyt Godsbanekvarter. 

Derfor inviterer vi dig til at komme med ideer og forslag til planlægningen for det nye Godsbanekvarter frem til den 21. september 2018, ligesom du er inviteret til at opleve det fremtidige Godsbanekvarter mandag den 10. september 2018. Her holder vi sammen med DSB Ejendomsudvikling A/S et arrangement fra kl. 15.00 – 19.00, hvor du kan se og høre mere om projektet og planlægningen af det.

Kl. 15.30 og kl. 17.30 kan du komme med på en gåtur rundt i området, hvor konsulenterne bag projektet fortæller om det nye kvarter. Du kan også afgive dit høringssvar, og vi står klar til at hjælpe dig med det.

Arrangementet holdes ved p-pladsen ved Godsbanegade nord for Horsens Station og trafikterminal.

Baggrunden for, at vi indkalder idéer og holder arrangementet, er, at DSB Ejendomsudvikling A/S ønsker at udvikle godsbanearealerne omkring Horsens Station.

Formålet er at skabe en ny og attraktiv bydel med boliger, kontorer, serviceerhverv, liberale erhverv, offentlige formål og butikker. Bydelen vil kunne komme til at rumme op til ca. 1.500 boliger. Udviklingen af arealerne forventes at ske over en længere årrække. 

DSB Ejendomsudvikling A/S har lavet et udkast til en helhedsplan for den nye bydel, der består af to områder: Et område vest for Emil Møllers Gade og et mindre område syd for stationen.

Kortet til højre viser de arealer, der skal planlægges for. Det er også de arealer, vi ønsker idéer og forslag til.

Illustrationen under kortet er fra helhedsplanen og viser, hvordan området kan komme til at se ud. Du kan se helhedsplanen her (tung fil).

Horsens Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har godkendt, at planlægningen sættes i gang for de to områder.

Derudover vil dele af nærområdet blive en del af den kommende kommuneplanlægning for området. Det drejer sig blandt andet om Det Gule Pakhus på Madevej og børnehaven på Emil Møllers Gade. Det sker for at sikre en sammenhængende udvikling langs baneterrænet.

Send dine idéer og forslag senest fredag den 21. september 2018

Da der er tale om en større byudvikling, der ikke er meldt ud i Planstrategi 2015, foretager vi en indkaldelse af idéer og forslag m.v., inden vi går i gang med planlægningen. Det sker efter planlovens § 23c.

Samtidig vil vi gerne give flest mulige borgere mulighed for at komme med kommentarer, fordi der er tale om et stort byudviklingsprojekt, der med sin meget synlige og centrale beliggenhed får stor indflydelse på hele området omkring stationen og godsbanearealerne.

Hvis du har idéer og forslag til, hvad planlægningen skal indeholde, kan du sende dem til Horsens Kommune senest fredag den 21. september 2018.

Idéer og forslag sendes til:

planogby@horsens.dk

Har du ikke mulighed for det, kan du sende dem til Teknik & Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte sagsbehandler Charlotte Lorentzen på mail chlo@horsens.dk.

Med venlig hilsen

Horsens Kommune, Teknik og Miljø

 

 

 

Illustration

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer