Din mening
RENSEANLÆG, PUMPESTATIONER OG BASSINER

AFFALDSBEHANDLING

BIOGAS

VANDVÆRKER

HØJSPÆNDINGSLEDNINGER OG NATURGASLEDNINGER

MASTER OG ANTENNER

VINDMØLLER OVER 25 METER

VINDMØLLER UNDER 25 METER

VINDMØLLER OG STØJ

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer