RENSEANLÆG, PUMPESTATIONER OG BASSINER

AFFALDSBEHANDLING

BIOGAS

VANDVÆRKER

HØJSPÆNDINGSLEDNINGER OG NATURGASLEDNINGER

MASTER OG ANTENNER

VINDMØLLER OVER 25 METER

VINDMØLLER UNDER 25 METER

VINDMØLLER OG STØJ

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer