KLIMATILPASNING

RISIKOOMRÅDER & KENDTE OVERSVØMMELSER

STØJBELASTEDE AREALER

GENANVENDELSE AF OVERSKUDSJORD

GRUNDVAND