FRITIDSFORMÅL GENERELT

OPHOLDSAREALER OG STILLEOMRÅDER

REKREATIVE STIER

FERIEFORMÅL

SOMMERHUSE

PARKER OG GRØNNE OMRÅDER

KOLONIHAVER

SÆRLIGE SPORTS- OG FRITIDSANLÆG

ANVENDELSE AF VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE