FRITIDSFORMÅL GENERELT

OPHOLDSAREALER OG STILLEOMRÅDER

REKREATIVE STIER

FERIEFORMÅL

SOMMERHUSE

PARKER OG GRØNNE OMRÅDER

KOLONIHAVER

SÆRLIGE SPORTS- OG FRITIDSANLÆG

ANVENDELSE AF VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer