BYER & LANDSBYER

TRAFIK

NATUR & LANDSKAB

KULTURHISTORIE

 
 

FRITIDSFORMÅL

TEKNISKE ANLÆG

ERHVERV & LANDBRUG

KLIMA & MILJØ

 
 

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer