Parkering

Cykler:

 Funktion

P-norm for cykelparkering jf. Cykelparkeringsplan 2014

 Kontor og liberalt erhverv 1 - 4 pladser pr. 100 m² kontor- og lagerareal
 Dagligvare- og udvalgsforretninger 4 - 8 pladser pr. 100 m² butiks- og lagerareal
 Teatre og biografer 20 - 40 pladser pr. 100 brugere/gæster
 Idrætshaller/anlæg 20 - 40 pladser pr. 100 brugere/gæster
 Skoler og uddannelsessteder 40 - 80 pladser pr. 100 elever
 Etagebebyggelse 2 pladser pr. bolig
 Hospitaler 20 - 50 pladser pr. 100 senge
 Parker, strande og forlystelsesparker 10 - 35 pladser pr. 100 brugere/gæster

Parkeringsstrategien fastsætter parkeringsnormen for de forskellige geografiske områder og de forskellige anvendelser for både personbiler og for cykler. Læs mere her (du bevæger dig nu ud af Kommuneplan 2017).

Dispensationsmuligheder 

I henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015: ”Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtigende aftalegrundlag” kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra byggelovens bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund i henhold til cirkulære nr. 10 af 17. oktober 1994 om kommunale parkeringsfonde eller bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015.

Handicappladser:

Parkeringsanlæg- gets størrelse

Handicapparkeringsplads   til alm. biler (3,5x5,0 m)

Handicappladser til kassebiler (4,5x8,0 m)

1 - 9 1 0 - 1
10 - 25 1 - 2 0 - 1
26 - 50 1 - 2 1 - 2
51 - 75 2 2
76 - 100 2 3
101 - 150 3 3
151 - 200 3 4
201 - 500 4 4
501 - 1000 4 5

 

 

Horsens Kommune har ikke nogen parkeringsfond, men kan i særlige tilfælde hvor der ikke kan skabes tilstrækkelig plads til parkeringsanlæg på den enkelte ejendom dispensere på baggrund af bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015 under forudsætning af, at der foreligger et forpligtigende grundlag, om at parkeringsarealerne i forbindelse med eller i forlængelse af byggeriets opførelse tilvejebringes på et andet areal end den ejendom, hvor byggeriet opføres.

Personbiler:

 

Funktion

P-norm i Zone 1 

  Bolig  
  Åben-lav. (Enfamiliehuse) 0,5 plads pr. bolig
  Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med individuel parkering 0,5 plads pr. bolig
  Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med gæsteparkering 0,5 plads pr. bolig
  Etageboliger 0,5 plads pr. bolig
  Ungdomsboliger, kollegier, værelser 0,25 plads pr. bolig
  Plejehjem og ældreboliger (Plejekrævende) Plejehjem og ældreboliger med evt., tilknyttet dagcenter 0,25 pr. bolig samt 0,5 plads pr. ansat
  Ældreboliger uden tilknyttet personale (Støttede) 0,5 plads pr. bolig
  Erhverv  
  Kontor og liberalt erhverv 1 plads pr. 100 m²
  Fabrik og værksted 1 plads pr. 100 m²
  Lager 1 plads pr. 500 m², dog mindst 3 pladser. derudover 1 plads pr. 100 m² kontor tilknyttet lageradministrationen
  Dagligvareforretning 1 plads pr. 50 m² samt 0,5 pr. ansat. Lager i relation til dagligvareforretning indgår ikke i kvadratmeterberegningen.
  Engroshandel 1 plads pr. 100 m²
  Udvalgsvareforretning/særligt pladskrævende varegrupper 1 plads pr. 100 m²
  Hoteller 0,75 plads pr. værelse eller efter Byrådets nærmere vurdering
  Restauranter 1 plads pr. 20 siddepladser eller efter Byrådets nærmere vurdering
  Teatre, biografer Største af 1 plads pr. 10 stole eller 1 plads pr. 75 m²
  Forsamlingshuse Efter Byrådets nærmere vurdering
  Undervisning og institutioner  
  Skoler (Folkeskoler) 1 plads pr. 16 elever samt 0,5 plads pr. ansat
  Skoler (Voksenskoler) 1 plads pr. 8 elever samt 0,5 plads pr. ansat
  Daginstitutioner 1 plads pr. 16 normerede institutionspladser, 0,5 plads pr. ansat, eller efter Byrådets nærmere vurdering
  Andre institutioner Efter Byrådets nærmere vurdering
  Campusområde, Andreas Steenbergs Plads 1 plads pr. 150 m² eller efter Byrådets nærmere vurdering

 

 

 

Funktion

P-norm i Zone 2 

  Bolig  
  Åben-lav. (Enfamiliehuse) 1,5 plads pr. bolig
  Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med individuel parkering 1 plads pr. bolig
  Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med gæsteparkering 1 + 0,5 plads pr. bolig
  Etageboliger 1 plads pr. bolig
  Ungdomsboliger, kollegier, værelser 0,25 plads pr. bolig
  Plejehjem og ældreboliger (Plejekrævende) Plejehjem og ældreboliger med evt., tilknyttet dagcenter 0,25 pr. bolig samt 0,67 plads pr. ansat
  Ældreboliger uden tilknyttet personale (Støttede) 0,5 plads pr. bolig
  Erhverv  
  Kontor og liberalt erhverv 1 plads pr. 75 m²
  Fabrik og værksted 1 plads pr. 50 m²
  Lager 1 plads pr. 500 m², dog mindst 3 pladser. derudover 1 plads pr. 75 m² kontor tilknyttet lageradministrationen
  Dagligvareforretning 1 plads pr. 40 m² samt 0,5 pr. ansat. Lager i relation til dagligvareforretning indgår ikke i kvadratmeterberegningen.
  Engroshandel 1 plads pr. 75 m²
  Udvalgsvareforretning/særligt pladskrævende varegrupper 1 plads pr. 75 m²
  Hoteller 1 plads pr. værelse eller efter Byrådets nærmere vurdering
  Restauranter 1 plads pr. 12 siddepladser eller efter Byrådets nærmere vurdering
  Teatre, biografer Største af 1 plads pr. 7 stole eller 1 plads pr. 50 m²
  Forsamlingshuse Efter Byrådets nærmere vurdering
  Undervisning og institutioner  
  Skoler (Folkeskoler) 1 plads pr. 16 elever samt 0,67 plads pr. ansat
  Skoler (Voksenskoler) 1 plads pr. 6 elever samt 0,67 plads pr. ansat
  Daginstitutioner 1 plads pr. 12 normerede institutionspladser, 0,67 plads pr. ansat, eller efter Byrådets nærmere vurdering
  Andre institutioner Efter Byrådets nærmere vurdering
  Campusområde, Andreas Steenbergs Plads  

 

 

Funktion

P-norm i Zone 3

  Bolig  
  Åben-lav. (Enfamiliehuse) 2 plads pr. bolig
  Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med individuel parkering 1,5 plads pr. bolig
  Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med gæsteparkering 1 + 0,5 plads pr. bolig
  Etageboliger 1,5 plads pr. bolig
  Ungdomsboliger, kollegier, værelser 0,5 plads pr. bolig
  Plejehjem og ældreboliger (Plejekrævende) Plejehjem og ældreboliger med evt., tilknyttet dagcenter 0,25 pr. bolig samt 1 plads pr. ansat
  Ældreboliger uden tilknyttet personale (Støttede) 1 plads pr. bolig
  Erhverv  
  Kontor og liberalt erhverv 1 plads pr. 50 m²
  Fabrik og værksted 1 plads pr. 50 m²
  Lager 1 plads pr. 500 m², dog mindst 3 pladser. derudover 1 plads pr. 50 m² kontor tilknyttet lageradministrationen
  Dagligvareforretning 1 plads pr. 25 m² samt 0,5 pr. ansat. Lager i relation til dagligvareforretning indgår ikke i kvadratmeterberegningen.
  Engroshandel 1 plads pr. 50 m²
  Udvalgsvareforretning/særligt pladskrævende varegrupper 1 plads pr. 50 m²
  Hoteller 1 plads pr. værelse eller efter Byrådets nærmere vurdering
  Restauranter 1 plads pr. 8 siddepladser eller efter Byrådets nærmere vurdering
  Teatre, biografer Største af 1 plads pr. 7 stole eller 1 plads pr. 50 m²
  Forsamlingshuse Efter Byrådets nærmere vurdering
  Undervisning og institutioner  
  Skoler (Folkeskoler) 1 plads pr. 16 elever samt 1 plads pr. ansat
  Skoler (Voksenskoler) 1 plads pr. 4 elever samt 1 plads pr. ansat
  Daginstitutioner 1 plads pr. 8 normerede institutionspladser, 1 plads pr. ansat, eller efter Byrådets nærmere vurdering
  Andre institutioner  
  Campusområde, Andreas Steenbergs Plads  

 

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer