Klima

Klimaudfordringer skal tænkes ind og håndteres i forbindelse med alle bygge og anlægsarbejder. Her skal der arbejdes med både:

Desuden skal skovrejsning og andre ændringer i det åbne land, der kan være med til at reducere de maksimale afstrømninger i vandløb, fremmes. Læs mere om klimatilpasning i retningslinjerne.

Lavbundsarealer uden for byzonen skal desuden friholdes til klimaområder. Læs mere under retningslinjer for Lavbundsarealer.