Etagebebyggelser

Både her i rammebestemmelserne og retningslinjerne er der krav til arbejdet med etagebebyggelser og høje huse i Horsens Kommune. Der er i retningslinjerne for høje huse udpeget områder hvor der kan placeres høje huse over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Derudover gælder følgende rammebestemmelser for alle nye etagebebyggelser i Horsens Kommune:

Stedet

Dagslys

Udsyn og indblik

Vind/mikroklima

Støj