Erhverv i boligområder

I rene boligområder kan der placeres liberale erhverv, hvis aktiviteterne ikke ændrer karakteren af boligområde.

Alle aktiviteter i forbindelse med liberale erhverv skal kunne holdes på den enkelte boligparcel. 

Typiske liberale erhverv der kan gives tilladelse til at etablere i boligområder er konsulentvirksomhed, lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje eller lignende.

Det er forudsat, at der ikke kan blive tale om egentlige miljømæssige problemer i forhold til boligerne i området. Betingelse for at give tilladelse er desuden, at erhvervet udøves af beboeren uden fremmed medhjælp.

 

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer