Home Rammer Enkelte rammer Vedtaget 64LB01

64LB01 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
64LB01

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Eksisterende zonestatus

Fremtidig zonestatus
Byzone

Forslagsdato
26. september 2017

Vedtagelsesdato
26. februar 2018

Ikraftrædelsesdato
6. marts 2018

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
30%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. højde (m)
8,5 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
4

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til landsbybebyggelse herunder lettere erhverv, boligformål i form af åben-lav boliger og tæt-lav boliger med tilhørende kollektive anlæg.

Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

Hvis der etableres tæt-lav indenfor området, er den maksimale bebyggelsesprocent 40. Kirker samt siloer, skorstene og lignende anlæg, der er nødvendig for landbrugs- og erhvervsmæssig drift og som i øvrigt kan tilpasses i landsbyen, kan være højere end 8,5 m.


Anvendelse konkret
Landsbybebyggelse

Specifik anvendelse
2120

Generelle rammer

Se også de generelle rammer.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer