Home Rammer Enkelte rammer Vedtaget 64BO02

64BO02 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
64BO02

Generel anvendelse
Boligområde

Eksisterende zonestatus

Fremtidig zonestatus
Byzone

Forslagsdato
26. september 2017

Vedtagelsesdato
26. februar 2018

Ikraftrædelsesdato
6. marts 2018

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
30%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. højde (m)
8,5 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
2

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til blandede boligformål. Der må etableres tæt-lav og åben-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

Notat: Bebyggelsens omfang og udformning
Den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav er 30 og for tæt-lav er den 40.

Anvendelse konkret
Blanding af boligtyper

Specifik anvendelse
1100

Generelle rammer

Se også de generelle rammer.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer