Home Rammer Enkelte rammer Vedtaget 20BE05

20BE05 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
20BE05

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Eksisterende zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Forslagsdato
26. september 2017

Vedtagelsesdato
26. februar 2018

Ikraftrædelsesdato
6. marts 2018

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
40%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. højde (m)
8,5 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
4

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere, samt boligformål, etageboliger, åben-lav boliger og tæt-lav boliger. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

En del af rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området.


Specifik anvendelse
2140

Generelle rammer

Se også de generelle rammer.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer