Home Rammer Enkelte rammer Vedtaget 15ER11

15ER11 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
15ER11

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Eksisterende zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Forslagsdato
26. september 2017

Vedtagelsesdato
26. februar 2018

Ikraftrædelsesdato
6. marts 2018

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
60%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte ejendom

Højeste andel af grundarealet, der må bebygges
60 %

Max. antal etager
3 etager

Max. højde (m)
14 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
3

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere.

Specifik anvendelse

Anvendelse konkret
Kontor og serviceerhverv

Specifik anvendelse
3160

Generelle rammer

Se også de generelle rammer.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer