2017-10 Boliger øst for Yding Toft, Yding - Kommuneplantillæg ramme 2

Home Rammer Enkelte rammer Kladde 64LB02

64LB02 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
64LB02

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Eksisterende zonestatus

Fremtidig zonestatus

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
4

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

Områdets anvendelse fastlægges til landsbybebyggelse herunder lettere erhverv, boligformål i form af åben-lav boliger og tæt-lav boliger med tilhørende kollektive anlæg.


Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

Hvis der etableres tæt-lav indenfor området, er den maksimale bebyggelsesprocent 40. Kirker samt siloer, skorstene og lignende anlæg, der er nødvendig for landbrugs- og erhvervsmæssig drift og som i øvrigt kan tilpasses i landsbyen, kan være højere end 8,5 m.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Landsbyområde
Maksimal bebyggelsesprocent:30%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maksimal tilladt bygningshøjde:8,5 m
Maximale antal etager:2 etager


Anvendelse konkret
Landsbybebyggelse

Generelle rammer

Se også de generelle rammer i Kommuneplan 2017.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer