2017-10 Boliger øst for Yding Toft, Yding - Kommuneplantillæg ramme 1

Home Rammer Enkelte rammer Kladde 2017-10 Boliger øst for Yding Toft, Yding - Kommuneplantillæg ramme 1

64BO03 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
64BO03

Generel anvendelse
Boligområde

Eksisterende zonestatus

Fremtidig zonestatus

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
30%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte grund

Max. antal etager
2 etager

Max. højde (m)
8,5 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
2

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

Områdets anvendelse fastlægges til blandede boligformål. Der må etableres tæt-lav og åben-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.


Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

Den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav er 30 og for tæt-lav er den 40.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde
Maksimal bebyggelsesprocent:30%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maksimal tilladt bygningshøjde:8,5 m
Maximale antal etager:2 etager


Anvendelse konkret
Blanding af boligtyper

Generelle rammer

Se også de generelle rammer i Kommuneplan 2017.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer