Home Rammer Enkelte rammer Kladde 31BO13

31BO13 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
31BO13

Generel anvendelse
Boligområde

Eksisterende zonestatus

Fremtidig zonestatus
Byzone

Forslagsdato
26. september 2017

Vedtagelsesdato
26. februar 2018

Ikraftrædelsesdato
6. marts 2018

Dato for aflysning af ramme
25. juni 2019

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
30%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. højde (m)
8,5 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
2

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.


Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

Hvis der etableres tæt-lav i området er den maksimale bebyggelsesprocent 40.


Specifik anvendelse

Anvendelse konkret
Åben lav fremherskende

Specifik anvendelse
1110

Generelle rammer

Se også de generelle rammer.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer